Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2022/2023

Razpis kadrovskih štipendij za šolsko leto 2022/2023

KLS je pomemben globalni dobavitelj avtomobilske industrije in eno izmed najuspešnejših slovenskih podjetij. Smo vodilni svetovni proizvajalec zobatih obročev za zagon in pogon vozil. V naših procesih deluje 230 robotov, kar nas v primerjavi s številom zaposlenih uvršča med najbolj robotizirana podjetja na svetu. V razvoj kadrov, proizvodov in procesov in v nove investicije vsako leto vložimo več kot 10 milijonov evrov.

Tudi v naprej hočemo ostati najboljše podjetje v svoji panogi na svetu in med najuspešnejšimi slovenskimi podjetji ter s tem zagotavljati dolgoročno stabilnost podjetja in varno prihodnost za zaposlene.

Naše delo temelji na sodelovanju z najboljšimi podjetji v avtomobilski industriji. Zato uporabljamo najbolj napredne tehnične, tehnološke in poslovne rešitve ter ponujamo odlične priložnosti za strokovno rast in napredek vseh, ki sodelujejo z nami. Imamo najsodobnejšo tehnologijo in sledimo svetovnim strokovnim trendom ter jih uvajamo v naše delovno okolje. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih ter spodbujamo inovativnost in interni prenos znanj.

V šolskem letu 2022/2023 razpisujemo kadrovske štipendije za dijake in študente sledečih izobraževalnih programov:

 • smer strojništvo (Srednje poklicno izobraževanje: oblikovalec kovin, mehatronik operater, strojni mehanik; Poklicno tehnično/srednje strokovno izobraževanje: strojni tehnik, tehnik mehatronike; Višješolski izobraževalni program: inženir strojništva, inženir mehatronike; Visokošolski strokovni / Univerzitetni študijski program: diplomirani inženir strojništva (VS/UN); Magistrski študijski program: magister inženir strojništva);
 • smer računalništvo in informatika (Visokošolski strokovni / Univerzitetni študijski program: inženir računalništva in informatike);
 • smer elektrotehnika (Srednje poklicno izobraževanje, Poklicno – tehniško izobraževanje, Višješolski izobraževalni program; PLC programiranje, nadgradnje strojev in proizvodnih linij, shranjevanje realno-časovnih podatkov iz strojev in proizvodnih linij);
 • ekonomska smer (srednje strokovno izobraževanje, poklicno tehniško izobraževanje).
 • srednješolski program drugih tehničnih smeri (logistični tehnik, ...).

Štipendistom nudimo:

 • redno mesečno izplačilo kadrovskih štipendij;
 • opravljanje obvezne delovne prakse v vsakem šolskem ali študijskem letu;
 • možnost opravljanja počitniškega dela;
 • zagotavljanje strokovnega mentorstva;
 • dostop in delo z najsodobnejšimi tehnologijami;
 • možnost zaposlitve po uspešno končanem izobraževanju.

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis (CV) z vašimi kontaktnimi podatki;
 • motivacijsko pismo (zaželeno);
 • zadnje šolsko spričevalo ali potrdilo o opravljenih izpitih;
 • potrdilo o vpisu za šolsko leto 2022/2023;
 • priznanja in pohvale za dosežke med dosedanjim šolanjem (za zadnja 3 leta).

Prijavo na razpis za mladoletne osebe morajo poleg kandidatov podpisati tudi njihovi starši oz. zakoniti zastopniki. Prijave za pridobitev kadrovske štipendije pošljite do 15.08.2022 na elektronski naslov: info@kls.si ali na KLS Ljubno d.o.o., Kadrovsko splošna služba, Loke 36, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom »Vloga za kadrovsko štipendijo«.

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

 • odgovorne,
 • proaktivne,
 • pozitivne in
 • timsko naravnane sodelavce.