Politika kakovosti

Politika kakovosti

Naše prepričanje je, da je kakovost argument v prodaji zato pojem politika kakovosti razumemo širše.

V KLS načrtujemo in razvijamo proizvodne procese z veliko stopnjo zanesljivosti. Imamo zelo nizek delež dobavljenih slabih proizvodov. Te odkrijemo med izdelavo proizvodov in jih ne pošiljamo našim odjemalcem. Zato pri odjemalcih dosegamo kakovost v poprečju manj kot 5 ppm, že dve leti zapored pa dosegamo »6 sigma« pri ppm in manj kot dve reklamaciji na milijon dobavljenih kosov.

Naša kakovost pa se kaže tudi v pravočasnih dobavah naročenih proizvodov. Ne zamujamo z dobavami. Maksimalno se potrudimo, da našim kupcem ustrežemo tudi v primeru sprememb »v zadnji minuti«.

Že v fazi načrtovanja proizvoda, izdelave prototipov in začetnih vzorcev nudimo najboljšo podporo našim odjemalcem z našo strokovno podporo, kvalitetnimi in stroškovno učinkovitimi rešitvami ter dobavo kakovostnih proizvodov v prvem poskusu in pričakovanem roku dobave.

Zavedamo se, da kakovosti proizvodov ne dosežemo le s kontrolo izdelkov. Zato posvečamo veliko pozornost preizkušanju tehnične ustreznosti proizvodov, kakovosti materialov, tehnoloških postopkov, zanesljivosti proizvodnih procesov in znanju zaposlenih. V ta namen vzdržujemo tesne stike z odjemalci in dobavitelji, da bi v čim boljši meri uskladili naša in njihova pričakovanja.

Smo zelo fleksibilni in se prilagajamo posebnim zahtevam naših odjemalcev. Spremljamo zadovoljstvo vseh odjemalcev in sprejemamo potrebne ukrepe za ohranitev njihovega visokega zadovoljstva z našo kakovostjo proizvodov in storitev.

Najvišja kakovost

Pri dobavljenih proizvodih dosegamo:

  • manj kot 1 PPM,
  • manj kot 1 reklamacijo na milijon dobavljenih kosov,
  • nič zamud pri dobavah.