Potrebe

Potrebe

Potrebujemo fleksibilne, ustvarjalne, iznajdljive in vztrajne osebe z razvitim čutom odgovornosti ter veliko energije pri uresničevanju svojih delovnih nalog. Poleg strokovnih kompetenc od kandidatov pričakujemo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejemati poslovno kulturo in poslovno politiko KLS.

Vsem bodočim sodelavcem nudimo:

• delo v perspektivnem, hitro rastočem podjetju in v dobrih delovnih pogojih,

• dolgoročno sodelovanje (možnost zaposlitev za nedoločen čas),

• možnosti strokovnega in osebnega razvoja in napredovanja,

• redno in dobro plačilo.

Naše podjetje se nahaja v Zgornje Savinjski dolini, ob vhodu v enega najlepših predelov Slovenije, kjer se hitro najde ponovni stik z naravo in kotiček za osebno sprostitev.

 

K sodelovanju vabimo kandidate:

Energetik

Kratek opis del in nalog:

načrtovanje, gradnja in vodenje elektrarn KLS; vodenje proizvodnje električne energije; vodenje drugih energetskih projektov in del (vodenje energetskega dela gradbenih projektov, vzdrževanje energetskih objektov in infrastrukture, analize racionalne rabe električne energije ipd.); sodelovanje pri pripravi in izvajanju investicijskih projektov; vzdrževanju energetskih objektov in instalacij.

Od kandidatov pričakujemo:

• visoka izobrazba elektrotehnične smeri,

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Referent za gradbene zadeve

Kratek opis del in nalog:

vodenje gradbenih projektov (nadziranje izvajanja gradbenih del, pridobivanje potrebnih dovoljenj in soglasij, vodenje evidenc, izdelovanje analiz in pripravljanje poročil); vzdrževanje gradbenih objektov; sodelovanje pri pripravi in izvajanju investicijskih projektov; sodelovanje pri vzdrževanju objektov in instalacij.

Od kandidatov pričakujemo:

• višja ali visoka izobrazba gradbene ali ustrezne tehnične smeri,

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Vodja projektov

Kratek opis del in nalog:

vodenje investicijskih projektov; razpis projektov; vodenje terminskih planov izvajanja investicijskih in razvojnih projektov; izdelava in posodabljanje tlorisov; nadzor izvajanja projektov; zbiranje in obdelava podatkov o poteku projektov; poročanje vodstvu o poteku/realizaciji projektov; vzdrževanje in posodabljanje projektnih zahtev za posamezni projekt; priprava pogodb za dobavitelje strojev in opreme za projekt; analiza projektov in implementacija korektivnih sistemskih ukrepov.

Od kandidatov pričakujemo:

• univerzitetno izobrazbo ali visoko šolo tehnične ali ekonomske smeri,

• analitični pristop k reševanju problemov,

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Ključavničar - varilec

Kratek opis del in nalog:

varjenje oziroma spajanje konstrukcij, izdelkov, polizdelkov s postopki MIG/MAG, TIG; sestava, priprava robov in varjenje različnih konstrukcij iz profilov in pločevin; reparaturno navarjanje orodij, priprav in strojnih delov; plosko brušenje orodij, priprav in strojnih delov.

Od kandidatov pričakujemo:

• izobrazbo poklicne strojne smer,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Voznik viličarja

Kratek opis del in nalog:

opravlja ves medfazni transport z viličarjem; razklada material in ga odlaga po predpisanem redu na odlagalna mesta v skladišču materiala; odlaga odpadke in smeti ločeno po vrstah v zbiralne kontejnerje; skrbi za urejenost manipulativnega prostora.

Od kandidatov pričakujemo:

• poklicno šolo ali brez poklica,

• opravljen izpit za voznika viličarja

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Tehnolog za razvoj procesov obdelave

Kratek opis del in nalog:

razvoj in uvajanje novih tehnologije obdelave (scudding, skiving, honanje,...); izdelovanje tehnoloških postopkov; sodelovanje pri reševanju tehničnih in kvalitetnih problemov.

Od kandidatov pričakujemo:

• visokošolsko izobrazba strojne smeri (diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva),

• aktivno znanje angleškega jezika,

• 3 leta delovnih izkušenj, želene so izkušnje v avtomobilski industriji,

• zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod.

Prijavni obrazec

 

Operater proizvodne linije

Kratek opis del in nalog:

upravlja avtomatizirane in robotizirane proizvodne linije za izdelavo obročev; izvaja delovne operacije z veliko stopnjo natančnosti; izvaja nastavitve strojev v liniji in menjuje obdelovalna orodja; vrši nadzor in izvaja zapise o poteku procesa; odpravlja tehnološke in strojne zastoje.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj IV. stopnjo tehnične smeri (npr. strojni mehanik, mehatronik operater), alternativa: tudi druga izobrazba IV. stopnje naravoslovne smeri z dobrimi delovnimi navadami,

• odgovornost, zanesljivost, fleksibilnost, natančnost pri delu, urejenost, delavnost in vljudnost.

Prijavni obrazec

 

Strugar ali rezkalec

Kratek opis del in nalog:

struženje na vertikalnih stružnicah; rezkanje na obdelovalnem centru in brušenje površin; zaželene so delovne izkušnje in osnovno znanje programiranja strojev.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Orodjar

Kratek opis del in nalog:

izdelava in vzdrževanje različnih orodij in priprav; zaželeno je zanje s področja obdelave (struženje, rezkanje, brušenje).

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec, orodjar,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Razvojni inženir informatike - programer

Kratek opis del in nalog:

razvoj, načrtovanje, testiranje in vzdrževanje programske opreme na novih in obstoječih informacijskih projektih, vodenje ter operativno izvajanje projektov za področje informatike (poslovna in proizvodna informatika).

Od kandidatov pričakujemo:

• dobro razumevanje objektno orientiranega programiranja,

• analitični pristop k reševanju problemov,

• dobro znanje vsaj enega programskega jezika (C#, VB, PHP, python, Delphi),

• poznavanje vsaj ene relacijske baze podatkov,

• poznavanje Linuxa,

• izkušnje s sistemi za verzioniranje programske kode (GIT),

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• samoiniciativnost, natančnost, sposobnost za timsko delo.

 

Dodatno nas prepričate s poznavanjem osnov in algoritmov strojnega učenja.

Prijavni obrazec

 

Inženir strojništva: tehnologija in razvoj procesov obdelave

Inženir strojništva: razvoj proizvodov

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno, visokošolsko ali višješolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega jezika (kandidati, ki obvladajo tudi nemški jezik imajo prednost)

• 3 leta samostojnega dela na podobnih delih. Želene so izkušnje v avtomobilski industriji

• Zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod

Prijavni obrazec

 

 

Diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva – začetnik (1. delovno mesto).

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika

• Samoiniciativo in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje

Prijavni obrazec

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

  • odgovorne,
  • proaktivne,
  • pozitivne in
  • timsko naravnane sodelavce.