Potrebe

Potrebe

Potrebujemo fleksibilne, ustvarjalne, iznajdljive in vztrajne osebe z razvitim čutom odgovornosti ter veliko energije pri uresničevanju svojih delovnih nalog. Poleg strokovnih kompetenc od kandidatov pričakujemo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejemati poslovno kulturo in poslovno politiko KLS.

Vsem bodočim sodelavcem nudimo:

• delo v perspektivnem, hitro rastočem podjetju in v dobrih delovnih pogojih,

• dolgoročno sodelovanje (možnost zaposlitev za nedoločen čas),

• možnosti strokovnega in osebnega razvoja in napredovanja,

• redno in dobro plačilo.

Naše podjetje se nahaja v Zgornje Savinjski dolini, ob vhodu v enega najlepših predelov Slovenije, kjer se hitro najde ponovni stik z naravo in kotiček za osebno sprostitev.

 

K sodelovanju vabimo kandidate:

Voznik viličarja

Kratek opis del in nalog:

opravlja ves medfazni transport z viličarjem; razklada material in ga odlaga po predpisanem redu na odlagalna mesta v skladišču materiala; odlaga odpadke in smeti ločeno po vrstah v zbiralne kontejnerje; skrbi za urejenost manipulativnega prostora.

Od kandidatov pričakujemo:

• poklicno šolo ali brez poklica,

• opravljen izpit za voznika viličarja

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Priprava palet

Kratek opis del in nalog:

pripravlja in zapira embalažo končnih izdelkov (kartonske zaboje, evrobox mrežne palete, lesene zaboje); kontrolira palete z gotovimi izdelki in izdeluje certifikate gotovih izdelkov v informacijskem sistemu; dnevno prazni vmesna skladišča priprave embalaže in opravlja transport v skladišče gotovih izdelkov; z viličarjem skrbi za nemoteno oskrbo pakirne embalaže na predhodni delovni fazi; izvaja zapise in (skrbi, prevzame) spremno dokumentacijo odpremnih enot v skladu z zahtevano dokumentacijo; opravlja vizualno kakovostno kontrolo prejetih materialov.

Od kandidatov pričakujemo:

• srednja poklicna šola,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Strojni mehanik

Kratek opis del in nalog:

izvajanje preventivnih pregledov strojev, naprav in opreme; izvajanje rednega strojnega vzdrževanja vseh strojev in naprav; izvaja intervencijska popravila; izvajanje mazanja strojev; izvajanje del skladno s planom preventivnega strojnega vzdrževanja.

Od kandidatov pričakujemo:

• IV. ali V. stopnjo izobrazbe, strojne smeri,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• samoiniciativo in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Poslovni informatik

Kratek opis del in nalog:

sodelovanje pri razvoju informacijskega sistema družbe, načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadzor izvedbe IT projektov za poslovno informatiko, skrbništvo informacijskih sistemov (predvsem ERP sistema), izobraževanje in pomoč uporabnikom pri delu s programsko opremo; pomoč pri testiranju novih programskih funkcionalnosti, zagotavljanje potrebnih informacij lastnikom procesov in ostalim udeležencem v procesih, predlaganje informacijskih rešitev, investicij v novo strojno in programsko opremo, nadzor nad strojno in programsko opremo, nadzor nad uvajanjem novega in nadgradenj obstoječega informacijskega sistema.

Od kandidatov pričakujemo:

• univerzitetna strokovna izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,

• poznavanje vsaj ene relacijske baze podatkov ter jezika SQL,

• osnovno poznavanje Microsoft strežniških sistemov,

• dobro usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

• analitični pristop k reševanju problemov,

• prednost imajo kandidati s poznavanjem vsaj enega programskega jezika,

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Skrbnik sistema kakovosti

Kratek opis del in nalog:

izgradnja, vzdrževanje in razvijanje sistema vodenja kakovosti v podjetju v skladu z zahtevami IATF 16969 in ISO 14001 ter posebnimi zahtevami odjemalcev; izdelava in skrbništvo nad sistemsko dokumentacijo; izvajanje sistema vodenja korektivnih aktivnosti v podjetju; načrtovanje in izvajanje notranjih presoj sistema vodenja kakovosti; vodenje področja inovacij.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,

• zaželeno je poznavanje standardov ISO 14001 in IATF 16949,

• poznavanje orodij kakovosti (FMEA, SPC, Pareto diagram, Ishikawa diagram, 5x zakaj,…),

• dobro usposobljenost za delo z računalniškimi pisarniškimi orodji,

• analitični pristop k reševanju problemov,

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• dobre pisne in komunikacijske sposobnosti,

• samoiniciativnost, natančnost, sposobnost za timsko delo.

Prijavni obrazec

 

Nadzornik kakovosti

Kratek opis del in nalog:

izvaja kakovostni prevzem vhodnih materialov; izvaja nadzor proizvodnih procesov in elementov kakovosti; samostojno izvaja analize in preizkuse proizvodov ter izdeluje merilne protokole; obdeluje statistične podatke s področja meritev; izvaja postopke verifikacije proizvodne serije; pri delu uporablja najsodobnejšo merilno opremo; na področju merjenja in zagotavljanja kakovosti usposablja in inštruira nove sodelavce.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj V. stopnjo tehnične smeri in dobro poznavanje osnov strojništva,

• računalniško pismenost,

• odgovornost, zanesljivost, urejenost, samoiniciativnost, vljudnost in natančnost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Tehnolog za razvoj procesov obdelave

Kratek opis del in nalog:

razvoj in uvajanje novih tehnologije obdelave (scudding, skiving, honanje,...); izdelovanje tehnoloških postopkov; sodelovanje pri reševanju tehničnih in kvalitetnih problemov.

Od kandidatov pričakujemo:

• visokošolsko izobrazba strojne smeri (diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva),

• aktivno znanje angleškega jezika,

• 3 leta delovnih izkušenj, želene so izkušnje v avtomobilski industriji,

• zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod.

Prijavni obrazec

 

Operater proizvodne linije

Kratek opis del in nalog:

upravlja avtomatizirane in robotizirane proizvodne linije za izdelavo obročev; izvaja delovne operacije z veliko stopnjo natančnosti; izvaja nastavitve strojev v liniji in menjuje obdelovalna orodja; vrši nadzor in izvaja zapise o poteku procesa; odpravlja tehnološke in strojne zastoje.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj IV. stopnjo tehnične smeri (npr. strojni mehanik, mehatronik operater), alternativa: tudi druga izobrazba IV. stopnje naravoslovne smeri z dobrimi delovnimi navadami,

• odgovornost, zanesljivost, fleksibilnost, natančnost pri delu, urejenost, delavnost in vljudnost.

Prijavni obrazec

 

Strugar ali rezkalec

Kratek opis del in nalog:

struženje na vertikalnih stružnicah; rezkanje na obdelovalnem centru in brušenje površin; zaželene so delovne izkušnje in osnovno znanje programiranja strojev.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Orodjarja

Kratek opis del in nalog:

izdelava in vzdrževanje različnih orodij in priprav; zaželeno je zanje s področja obdelave (struženje, rezkanje, brušenje).

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec, orodjar,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Razvojni inženir informatike - programer

Kratek opis del in nalog:

razvoj, načrtovanje, testiranje in vzdrževanje programske opreme na novih in obstoječih informacijskih projektih, vodenje ter operativno izvajanje projektov za področje informatike (poslovna in proizvodna informatika).

Od kandidatov pričakujemo:

• dobro razumevanje objektno orientiranega programiranja,

• analitični pristop k reševanju problemov,

• dobro znanje vsaj enega programskega jezika (C#, VB, PHP, python, Delphi),

• poznavanje vsaj ene relacijske baze podatkov,

• poznavanje Linuxa,

• izkušnje s sistemi za verzioniranje programske kode (GIT),

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• samoiniciativnost, natančnost, sposobnost za timsko delo.

 

Dodatno nas prepričate s poznavanjem osnov in algoritmov strojnega učenja.

Prijavni obrazec

 

Inženir strojništva: tehnologija in razvoj procesov obdelave

Inženir strojništva: razvoj proizvodov

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno, visokošolsko ali višješolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega jezika (kandidati, ki obvladajo tudi nemški jezik imajo prednost)

• 3 leta samostojnega dela na podobnih delih. Želene so izkušnje v avtomobilski industriji

• Zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod

Prijavni obrazec

 

 

Diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva – začetnik (1. delovno mesto).

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika

• Samoiniciativo in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje

Prijavni obrazec

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

  • odgovorne,
  • proaktivne,
  • pozitivne in
  • timsko naravnane sodelavce.