Projekt novih izdelkov programa pogoni

Sofinanciran projekt: "Proizvodnja zobatih obročev z notranjim ozobjem za POGON avtomobilov".

Vzpostavitev proizvodnje novih izdelkov za pogone brez-emisijskih in nizko-emisijskih vozil. Investicijski projekt obsega investicijsko vlaganje v stroje in opremo za proizvodnjo novih zobatih obročev z notranjim ozobljenjem. Investicija bo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti (upoštevanje načela BAT) in k ohranjanju delovnih mest. Posledično je investicijski projekt zelo pomemben tudi za globalni in hitrejši razvoj avtomobilske industrije v smeri zniževanja ogljičnega odtisa in prehod na zelene, čistejše tehnologije.

Naložba je del ukrepov Načrta za okrevanje in odpornost, ki se financira iz Mehanizma za okrevanje in odpornost. Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.

Cilji investicije/načrtovani rezultati:

  • Proizvodnja zobatih obročev z notranjim ozobjem za POGON avtomobilov,
  • vodilno mesto med proizvajalci visoko kakovostnih zobatih obročev za pogon hibridnih in električnih pogonov,
  • znižati ogljični odtis KLS,
  • obdržati in povečati visoko dodano vrednost na zaposlenega,
  • ohraniti število nadpovprečno plačanih delovnih mest (zaposlenih).

 

Projektni podatki

  • Trajanje: od 2022 do 2025
  • Skupna finančna vrednost: 11.875.000 EUR
  • Vrednost sofinanciranja: 4.037.500 EUR
  • Informacije: projekt.noo@kls.si

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma


Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.