Potrebe

Potrebe

Potrebujemo fleksibilne, ustvarjalne, iznajdljive in vztrajne osebe z razvitim čutom odgovornosti ter veliko energije pri uresničevanju svojih delovnih nalog.

K sodelovanju vabimo kandidate:

Sodelavca za vodenje projektov

Kratek opis del in nalog:

vodi tehnični postopek načrtovanja investicij in projektov; načrtuje in razpisuje in vodi investicijske in razvojne projekte; vrši nadzor izvajanja projektov; vodi terminske plane ter zbira podatke o poteku projektov; skrbi za vzdrževanje in posodabljanje projektnih zahtev in splošnih tehničnih dobavnih pogojev; pripravlja pogodbe za izvajanje investicij in nakup strojev in opreme; poroča vodstvu o poteku/realizaciji projektov.

Od kandidatov pričakujemo:

• univerzitetno ali višješolsko izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri,

• znanje s področja vodenja projektov,

• odlično računalniško pismenost,

• stalni osebni napredek in usposabljanje, sposobnost pridobivanja novih znanj,

• znanje angleškega jezika,

• poštenost, etična primernost in visoka stopnja osebne odgovornosti,

• dobre komunikacijske in pogajalske veščine, sposobnost za timsko delo,

• tekmovalnost, naravnanost na stalne spremembe in doseganje visokih ciljev.

Prijavni obrazec

 

Sodelavca za delo v kontroli kakovosti

Kratek opis del in nalog:

izvaja vhodno kontrolo kakovosti materialov; kontrolira in nadzira proizvodne procese; ukrepa in obvešča v primeru odstopanj; vodi zapise vezane na proces kontrole kakovosti. Pri delu uporablja računalnik in programska orodja.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj V. stopnjo tehnične smeri (npr. strojni mehanik, tehnik mehatronike),

• računalniško pismenost,

• odgovornost, zanesljivost, fleksibilnost, natančnost pri delu, urejenost, delavnost in vljudnost,

• vozniški izpit B kategorije.

Prijavni obrazec

 

Referenta prodajno-nabavne logistike - začetnik

Kratek opis del in nalog:

izdeluje odpremne dokumente odjemalcev; planira, pripravi in izvede odpreme odjemalcem; izdela pregled naročil odjemalcev; pridobiva ponudbe dobaviteljev; izdelava naročil, ipd.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske, tehnične ali logistične smeri,

• znanje angleškega jezika,

• visoko storilnostno naravnanost in proaktivnost, ciljno usmerjenost, samoiniciativnost, prilagodljivost, odprtost za novosti ter spremembe,dobre komunikacijske in pogajalske veščine, analitično razmišljanje, sposobnost za timsko delo, natančnost, odgovornost.

• Vozniški izpit B kategorije.

Prijavni obrazec

 

Inženir strojništva: tehnologija in razvoj procesov obdelave

Inženir strojništva: razvoj proizvodov

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno, visokošolsko ali višješolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega jezika (kandidati, ki obvladajo tudi nemški jezik imajo prednost)

• 3 leta samostojnega dela na podobnih delih. Želene so izkušnje v avtomobilski industriji

• Zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod

Prijavni obrazec

 

 

Diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva – začetnik (1. delovno mesto).

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika

• Samoiniciativo in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje

Prijavni obrazec

 

 

Poleg strokovnih kompetenc od kandidatov pričakujemo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejemati poslovno kulturo in poslovno politiko KLS.

Nudimo možnost zaposlitve za nedoločen čas, delo v kreativnem okolju, stalno izobraževanje, napredovanje v skladu z doseženimi rezultati in osebnim napredkom ter stimulativno plačilo.

Naše podjetje se nahaja v Zgornje Savinjski dolini, ob vhodu v enega najlepših predelov Slovenije, kjer se hitro najde ponovni stik z naravo in kotiček za osebno sprostitev.

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

  • odgovorne,
  • proaktivne,
  • pozitivne in
  • timsko naravnane sodelavce.