Potrebe

Potrebe

Potrebujemo fleksibilne, ustvarjalne, iznajdljive in vztrajne osebe z razvitim čutom odgovornosti ter veliko energije pri uresničevanju svojih delovnih nalog. Poleg strokovnih kompetenc od kandidatov pričakujemo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejemati poslovno kulturo in poslovno politiko KLS.

Poleg strokovnih kompetenc od kandidatov pričakujemo sposobnost prevzemati odgovornost, proaktivnost pri opravljanju dela, pozitivno naravnanost, sposobnost delati v timih in projektnih skupinah ter v celoti sprejemati poslovno kulturo in poslovno politiko KLS.

Vsem bodočim sodelavcem nudimo:

• delo v perspektivnem, hitro rastočem podjetju in v dobrih delovnih pogojih,

• dolgoročno sodelovanje (možnost zaposlitev za nedoločen čas),

• možnosti strokovnega in osebnega razvoja in napredovanja,

• redno in dobro plačilo.

Naše podjetje se nahaja v Zgornje Savinjski dolini, ob vhodu v enega najlepših predelov Slovenije, kjer se hitro najde ponovni stik z naravo in kotiček za osebno sprostitev.

 

K sodelovanju vabimo kandidate:

Strojnega vzdrževalca

Kratek opis del in nalog:

izvaja strojno vzdrževanje vseh strojev in naprav; izvajanje vseh strojnih popravil; izvajanje plana preventivnega strojnega vzdrževanja.

Od kandidatov pričakujemo:

• IV. ali V. stopnjo strojne smeri,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Knjigovodjo

Kratek opis del in nalog:

vodenje saldakontov dobaviteljev; knjigovodstvo materialnega poslovanja; knjigovodstvo nedokončanih proizvodov in gotovih izdelkov.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju knjigovodstva,

• višjo ali visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri z osnovnim znanjem knjigovodstva pridobljenim v srednji ekonomski šoli,

• poznavanja MS Office okolja, dobro poznavanje Excela,

• aktivno znanje angleškega jezika,

• visoko storilnost, natančnost, odgovornost, doslednost, ažurnost,

• samoiniciativnost, natančnost, sposobnost za timsko delo.

Pri zasedbi delovnega mesta knjigovodja gre za nadomeščanje začasno odsotne sodelavke za obdobje enega leta. Ob dobrih rezultatih dela in napredka v času nadomeščanja, nudimo možnost dolgoročnega sodelovanja.  

Prijavni obrazec

 

Tehnologa za razvoj procesov obdelave

Kratek opis del in nalog:

razvoj in uvajanje novih tehnologije obdelave (scudding, skiving, honanje,...); izdelovanje tehnoloških postopkov; sodelovanje pri reševanju tehničnih in kvalitetnih problemov.

Od kandidatov pričakujemo:

• visokošolsko izobrazba strojne smeri (diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva),

• aktivno znanje angleškega jezika,

• 3 leta delovnih izkušenj, želene so izkušnje v avtomobilski industriji,

• zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod.

Prijavni obrazec

 

Operaterje proizvodnih linij

Kratek opis del in nalog:

upravlja avtomatizirane in robotizirane proizvodne linije za izdelavo obročev; izvaja delovne operacije z veliko stopnjo natančnosti; izvaja nastavitve strojev v liniji in menjuje obdelovalna orodja; vrši nadzor in izvaja zapise o poteku procesa; odpravlja tehnološke in strojne zastoje.

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj IV. stopnjo tehnične smeri (npr. strojni mehanik, mehatronik operater), alternativa: tudi druga izobrazba IV. stopnje naravoslovne smeri z dobrimi delovnimi navadami,

• odgovornost, zanesljivost, fleksibilnost, natančnost pri delu, urejenost, delavnost in vljudnost.

Prijavni obrazec

 

Strugarja ali rezkalca

Kratek opis del in nalog:

struženje na vertikalnih stružnicah; rezkanje na obdelovalnem centru in brušenje površin; zaželene so delovne izkušnje in osnovno znanje programiranja strojev.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Orodjarja

Kratek opis del in nalog:

izdelava in vzdrževanje različnih orodij in priprav; zaželeno je zanje s področja obdelave (struženje, rezkanje, brušenje).

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj IV. stopnjo tehnične smeri – strugar, rezkalec, orodjar,

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Elektrovzdrževalca

Kratek opis del in nalog:

izvaja elektro vzdrževanje vseh strojev naprav ter instalacij; izvajanje vseh elektro popravil; izvajanje plana preventivnega elektro vzdrževanja.

Od kandidatov pričakujemo:

• V. stopnjo elektrotehnične smeri (elektronik),

• delovne izkušnje na podobnih delih,

• odgovornost, natančnost, zanesljivost in urejenost pri delu.

Prijavni obrazec

 

Razvojnega inženirja informatike

Kratek opis del in nalog:

razvoj, načrtovanje, testiranje in vzdrževanje programske opreme na novih in obstoječih informacijskih projektih; vodenje ter operativno izvajanje projektov za področje informatike (poslovna in proizvodna informatika).

Od kandidatov pričakujemo:

• vsaj 3 leta izkušenj na podobnem delovnem mestu,

• dobro razumevanje objektno orientiranega programiranja, analitični pristop k reševanju problemov,

• dobro znanje vsaj enega programskega jezika (C#, VB, PHP, python),

• poznavanje vsaj ene relacijske baze podatkov,

• poznavanje Microsoft strežniških sistemov (Microsoft Server, SQL Server,...),

• poznavanje operacijskih sistemov Linux,

• izkušnje s sistemi za verzioniranje programske kode (SVN, GIT),

• pisno in govorno znanje angleškega jezika,

• samoiniciativnost, natančnost, sposobnost za timsko delo.

Prijavni obrazec

 

Referenta prodajno-nabavne logistike - začetnik

Kratek opis del in nalog:

izdeluje odpremne dokumente odjemalcev; planira, pripravi in izvede odpreme odjemalcem; izdela pregled naročil odjemalcev; pridobiva ponudbe dobaviteljev; izdelava naročil, ipd.

Od kandidatov pričakujemo:

• najmanj visokošolsko izobrazbo ekonomske, tehnične ali logistične smeri,

• znanje angleškega jezika,

• visoko storilnostno naravnanost in proaktivnost, ciljno usmerjenost, samoiniciativnost, prilagodljivost, odprtost za novosti ter spremembe,dobre komunikacijske in pogajalske veščine, analitično razmišljanje, sposobnost za timsko delo, natančnost, odgovornost.

• Vozniški izpit B kategorije.

Prijavni obrazec

 

Inženir strojništva: tehnologija in razvoj procesov obdelave

Inženir strojništva: razvoj proizvodov

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno, visokošolsko ali višješolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega jezika (kandidati, ki obvladajo tudi nemški jezik imajo prednost)

• 3 leta samostojnega dela na podobnih delih. Želene so izkušnje v avtomobilski industriji

• Zaželeno je obvladanje orodij KAIZEN, KANBAN, FMEA, PARETO analiza in drugih statističnih metod

Prijavni obrazec

 

 

Diplomirani ali univerzitetno diplomirani inženir strojništva – začetnik (1. delovno mesto).

Od kandidatov pričakujemo:

• Univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo

• Aktivno znanje angleškega in nemškega jezika

• Samoiniciativo in pripravljenost za nadaljnje usposabljanje

Prijavni obrazec

 

Neprestano učenje zagotavlja konkurenčnost

Iščemo:

  • odgovorne,
  • proaktivne,
  • pozitivne in
  • timsko naravnane sodelavce.